Menü iOS APP Android APP
HU EN

Rólunk

Díjazottjaink

Az Intézmény Szenátusa által adományozott címek, elismerések.

professor emeritus / professor emerita címek:

Prof. Dr. Bayer József a Szenátus által professor emeritus címet kapott a képzőhely alapítása óta végzett kimagasló intézményépítő tevékenysége elismeréseképpen az 1/2016. (II. 29.) Szenátusi Határozatban foglaltak szerint. Több tucat alap- és mesterszakos hallgató kutatómunkáját, tudományos előmenetelét segítette, továbbá számos doktorandusz, majdani oktató szakmai- és témavezetője. Az akadémiai élet meghatározó tagja.

Dr. Botos Balázs a Szenátus által professor emeritus címet kapott a közgazdász képzés nemzetközisítésében végzett munkájáért a 8/2014. (XII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Dovala Márta a Szenátus által professor emerita címet kapott kimagasló iskolaalakító és iskolaformáló tevékenységéért, továbbá a tanulási és életvezetési tanácsadás implementálásáért. Munkája során rengeteg, a hazai és külhoni felsőoktatásban egyaránt példaértékkel bíró segédanyagot készített, amelyet a hallgatók szakfüggetlenül felhasználhatnak fejlődésük érdekében.

Dr. Inotai András a Szenátus által professor emeritus címet kapott a közgazdasági képzés interdiszciplináris megközelítésének meghonosításáért, továbbá az intézményünkben lebonyolított nemzetközi konferencia-szervezésekért a 8/2014. (XII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Luxné dr. Vincze Judit a Szenátus által professor emerita címet kapott az intézmény közkapcsolati hálójának kiépítésében végzett kimagasló munkájáért a 16/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint. Ezzel párhuzamosan az intézményi mentori rendszer egyik megálmodója, kialakításának aktív tagja, amely a hallgatói karrieréletút-fejlesztés egyik alappillére intézményünkben.

Dr. Sár László a Szenátus által professor emeritus címet kapott a személyiségközpontú (pszichológiai) tárgyak kimunkálásáért továbbá a tréningkultúra intézményi meghonosításáért a 18/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. S. Szabó Péter a Szenátus által professor emeritus címet kapott a Vallástudományi Szemle alapítói, szerkesztői munkájáért illetve a vallástudományokért tett hazai és nemzetközi erőfeszítéseiért, amelybe mindvégig bevonta az oktatókollégákat és hallgatókat egyaránt a 9/2013. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Szekfű András a Szenátus által professor emeritus címet kapott a filmtudományi képzés meghonosításáért végzett kimagasló munkája miatt, továbbá a hallgatók konferencialátogatási szokásainak kiműveléséért a 9/2013. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Varsányi Judit a Szenátus által professor emerita címet kapott az idegen nyelvű tárgyak szakmai megújításáért végzett kimagasló munkájáért továbbá a gyakorlati oktatásmódszertan eszköztárának bővítéséért a 17/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Zachár László a Szenátus által professor emeritus címet kapott az andragógia alap- és mesterszakok tartalmi és szakmai megújításáért továbbá a TDK-OTDK felkészítő tevékenységéért a 9/2013. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Magántanári címek:

Br. Botz László a Szenátus által magántanári címet kapott az intézmény nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért és a biztonságpolitikai kurzusok kidolgozásáért és megújításáért.

Dr. Jasku Zsolt a Szenátus által magántanári címet kapott elismerve a Zsigmond Király Egyetem oktatási tevékenységében végzett munkáját, a pénzügyi-számviteli oktatás megújításában az intézményben játszott szerepét.

Dr. Jávor Endre a Szenátus által magántanári címet kapott a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai specializáció kimunkálásáért és oktatói tevékenységének elismeréseképpen az 5/2011.(III. 04.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Kis-Benedek József a Szenátus által magántanári címet kapott tudományos ismeretterjesztő, tananyagfejlesztő és intézményünk képviseleti-hírnévépítő munkája miatt a 4/2013. (VII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Nagy József a Szenátus által magántanári címet kapott kimagasló oktatói-kutatói tevékenysége elismeréseként a Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Rácz Lajos a Szenátus által magántanári címet kapott a hallgatói életet elősegítő szerteágazó tananyagfejlesztés illetve oktatói munkája miatt a 12/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Standeisky Éva a Szenátus által magántanári címet kapott a kommunikáció mesterszak előkészítésében végzett munkájáért valamint oktatói tevékenysége miatt a 11/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Veres Pál a Szenátus által magántanári címet kapott elismerve a Zsigmond Király Egyetem – és más felsőoktatási intézmények – oktatási tevékenységében végzett munkáját, a gazdaságtudományi képzés megújításában az intézményben játszott szerepét.

Címzetes főiskolai tanár címek:

Bajiné Kosztolányi Zsuzsanna a Szenátus által címzetes főiskolai tanár címet kapott mentori és szakmai tevékenysége miatt a 4/2011.(III. 04.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Lindner Sándor a Szenátus által címzetes főiskolai tanár címet kapott kimagasló oktató és szakmai tevékenysége miatt a 2/2008.(II.8.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Lipcsei András a Szenátus által címzetes főiskolai tanár címet kapott elismerve a Zsigmond Király Egyetem oktatási tevékenységében való részvételét, az oktatási követelményeknek a munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazodása érdekében végzett tevékenységét.

Címzetes főiskolai docens címek:

Bodor Szabolcs a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott a pénzügyi és számviteli képzések fejlesztő tevékenységéért, a tananyagok hallgatóbarát és motiváló közreadásáért. A cím a 4/2013. (VII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint került adományozásra.

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott az emberi erőforrások és andragógia szakok tartalmai fejlesztéséért és oktatói tevékenységéért, továbbá az oktatást-tananyagelsajátítást jelentősen elősegítő online lehetőségek hatékony kiaknázásáért.

Dr. Ignácz Károly a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott a hallgatóközpontú tananyagfejlesztésekért, amelyek nagyban támogatják a hallgatók felkészülését a diplomás létre. A cím a 4/2013. (VII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint került adományozásra.

Jakab Tamás a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott az atipikus tréningtípusok bevezetése és tréneri-oktatói tevékenysége miatt a 14/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Kállai Gyöngyi a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott a jövőbe mutató munkaerő-piaci kihívásoknak megfelelő képzésfejlesztésért, az üzleti kommunikáció specializáció kialakításában aktív szerepvállalásáért a 13/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Kocsis Péter Csaba a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott az esélyegyenlőség és a tehetséggondozás tárgykörében végzett oktatói tevékenységéért, amely különösen példaértékű lehet mindenki számára. A cím a 4/2013. (VII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint került adományozásra.

Puzsér Róbert a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott elismerve a Zsigmond Király Egyetem oktatási tevékenységében való részvételét, a kommunikációs képzés gyakorlatorientáltságának segítését.

Schubauerné dr. Hargitai Vera Andrea a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott a gazdaságjogi tárgyak közérthető ismertetéséért és népszerűsítéséért.

Sum István a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott az intézményben végzett kimagasló oktatói tevékenysége elismeréseként

Dr. Szabó Endre a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott a vállalkozói szemlélet és az inkubátor attitűd meghonosításáért, amely jelentős hallgatói szemléletmód változással és fejlődéssel jár együtt. A cím a 15/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint került adományozásra.

Szabó Tamás a Szenátus által címzetes főiskolai tanár címet kapott elismerve a Zsigmond Király Egyetem a politikatudományi képzésben és az oktatási tevékenységében való évtizedes részvételét.

Mesteroktatói cím:

Medvegy Iván a Szenátus által mesteroktatói címet kapott a sportdiplomácia specializáció felépítéséért és konzulensi, oktatói tevékenységéért a 3/2008. (II.8.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Mestertanári cím:

Berczelédi Zsolt a Szenátus által mestertanári címet kapott a teljes intézményi nyelvi és nyelvvizsgáztatási rendszer felépítéséért és működtetésért, továbbá a nyelvi oktatói állomány kialakításáért a 9/2008. (II.8.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Mit tanulhatsz nálunk?

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Sportlétesítmény menedzser

Jelentkezési határidő: augusztus 31!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések

Vállalkozási ismeretek

(E-00725/2014/D004)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

Tovább
OKJ-s képzések

Andragógia mesterszak

Tovább
Állami ösztöndíjas finanszírozás

Emberi erőforrások alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

PILÓTAKÉPZÉS első lépcsőfoka a ZSKE-n

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

52 341 02 Ingatlanközvetítő

(E-00725/2014/A003)

Tovább
OKJ-s képzések

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Angol nyelvű képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Az okleveles közgazdász - a szakma csúcsa felé...

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább

Politikatudomány mesterszak

Okleveles politológus

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Szociológia alapszak

Elemzésekkel a társadalom fejlődéséért.

Tovább

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül
1 / 32
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés