Menü iOS APP Android APP
HU EN

Szociológia alapszak

szociológus

Általános tudnivalók

  • A diploma megnevezése: szociológus (zárójelben megjelölve a szakirányt)
  • Végzettség szintje: alapfokozat
  • Képzési idő: 6 félév     Gyakorlati idő: 220 óra
  • Elérhető tagozatok: Nappali tagozat (190 000 Ft), Levelező tagozat (170 000 Ft)

A képzés még így is elérhető: részösztöndíjas finanszírozás

Ezen nappali és levelező tagozaton is elérhető alapképzési szakunkon a hallgatók megtanulják a mai európai, s ezen belül leginkább a magyar társadalom jelenségeinek szakszerű értelmezését és elemzését. Ez azonban nem lehet független attól, hogy megismerjék a legkorszerűbb tudományos elméleteket és adatfeldolgozási módszereket. Továbbá történeti ismereteket is kapnak, mind az európai, mind a magyar társadalom teljesen különböző rétegei vonatkozásában.

A szociológia szakon az elméleti-történeti képzés mellett ugyanakkora hangsúlyt kap a gyakorlati képzés is. A hallgatók számos terepgyakorlaton és adatelemzési munkán vesznek részt, országosan elismert szakértők vezetésével. Az így szerzett ismeretekkel a munkaerőpiac legszélesebb körében helyezkedhetnek el: a közvélemény-kutató cégektől a mediátori feladatkörökig, a politikai elemzőcégeken keresztül a szociális-esélyegyenlőségi szervezési munkakörökig, amelyeket jelenleg - különféle szakirányok nélkül - minden szociológia alapszakos hallgatónak oktatunk.

Nappali tagozaton négy féléven keresztül ingyenes idegen nyelvű képzéseket is biztosítunk, ezzel elősegítve a készségszintű nyelvtudás megszerzését hallgatóinknak.

A szakot szervező  tanszék olyan tanárokkal és szakértőkkel dolgozik, akik érzékenyek az aktuális társadalmi problémákra. Többen kutatták a hajléktalan-világot, vizsgálták a szociális devianciákat, a nemi szerepfelfogásokat, illetve a kirekesztések különféle módozatait. Ez a társadalmi érzékenység garanciája annak, hogy a szakon naprakész ismeretekhez jutnak a hallgatók az aktuális magyar problémák vonatkozásában. A képzés pedig különféle kompetenciafejlesztő tréningalapú szemináriumokkal lesz teljes.

Ha pedig 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a "felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát" is.

A szakon oktatott témakörök

szociológiatörténet és társadalomtörténet, kulturális és szociálantropológia, gazdaságtörténet, jogtudomány, politológia, pszichológia, közgazdaságtudomány, demográfia, szociálpolitika, etnikai csoportok és kisebbségek, társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi struktúra és rétegződés, társadalmi mobilitás, gender és szex, településszociológia, szegregáció, társadalmi devianciák, család- és életmódszociológia, ifjúságszociológia, a prostitúció társadalomtörténete, társadalmi nyilvánosság, szervezet- és munkaszociológia, gazdaságszociológia, a falusi és városi társadalom kutatása, adatinterpretáció, tanulmányírás, statisztika és kutatásmódszertan.

Munkaerő-piaci lehetőségek

országos és helyi társadalompolitikai intézményekben, közigazgatási szervezetekben, szociális ellátórendszerekben, települések önkormányzatainál, a civil szférában, multinacionális cégeknél, a különböző társadalomkutatással foglalkozó egyetemi, akadémiai, illetve piaci szférához tartozó intézeteknél, a sajtó és média területén.

A szakmai gyakorlat helyszínei

társadalompolitikai intézmények, önkormányzati hivatalok, közigazgatási szervezetek, kutatóközpontoknál, sajtó és média civil szervezetek, nemzetközi közalapítványok , multinacionális cégek

Képzési és kimeneteli követelmények

Érettségi követelmények

Az alábbiak közül kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

Fontos, hogy legalább egy tárgyat emelt szinten kell teljesíteni, illetve az alapszakok esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 jelenleg. A következő jelentkezési időszakban ez emelkedhet.

Ha pedig 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a "felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát" is.
Vissza a képzésekhez

További képzések

Andragógia mesterszak

Tovább
Állami ösztöndíjas finanszírozás

Emberi erőforrások alapszak

Megfelelő embert a megfelelő helyre a TE döntéseid...

Tovább
Részösztöndíjas finanszírozás Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

Legyél tagja TE is a vezetésnek, a menedzsmentnek!

Tovább
Duális képzés Részösztöndíjas finanszírozás Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

A ma emberének a jövőjét TE írhatod!

Tovább
Duális képzés Részösztöndíjas finanszírozás Emelt szintű érettségi nélkül

Kommunikáció és médiatudomány alapszak

Valódi szakemberekre van szükség!

Tovább
Angol nyelvű képzés

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

Határokon innen és túl a szabályokat TE írhatod!

Tovább
Duális képzés Angol nyelvű képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

Az okleveles közgazdász - a szakma csúcsa felé...

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább
Angol nyelvű képzés

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább
Angol nyelvű képzés Állami ösztöndíjas finanszírozás

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Részösztöndíjas finanszírozás Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább
Angol nyelvű képzés
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés